veislė:

Emir, Napoletano Giallo, Retato Degliortolani